Ponúkame kurz pre získanie kvalifikačnej karty vodiča KKV, základný kurz pre získanie karty v rozsahu 140/280 hodín, alebo pravidelný výcvik v rozsahu 35 hodín.

-Otvárame nový kurz, pravidelný výcvik KKV v Galante, trvanie kurzu v dňoch 29.6., 30.6. a pokračuje 6.7., 7.7. Prihlášky podávajte na nižšie uvedené kontakty najneskôr do 27.6.2024.

-Otvárame nový kurz, pravidelný výcvik KKV v Galante, trvanie kurzu je v dňoch 27.7., 28.7., 3.8., a 4.8.. Prihlásiť sa môžete na dole uvedených kontaktoch do 25.7. 2024

Ak máte záujem o kurz KKV, prihlásiť sa môžete na skoleniekkv@gmail.com, alebo na tel. čísle 0904 466 405.

Školenie prebieha v našej učebni na Poštovej ulici v Galante.

Tešíme sa na Vás!