Ponúkame kurz pre získanie kvalifikačnej karty vodiča KKV, základný kurz pre získanie karty v rozsahu 140/280 hodín, alebo pravidelný výcvik v rozsahu 35 hodín.

Ak máte záujem o kurz KKV, prihlásiť sa môžete na skoleniekkv@gmail.com, alebo na tel. čísle 0904 466 405.

Nový kurz KKV-pravidelný výcvik otvárame 16.09.2023 o 8:00, prihlášky je potrebné podať do 14.09.2023 na vyššie uvedený kontakt.

Tešíme sa na Vás!