Ponúkame kurz pre získanie kvalifikačnej karty vodiča KKV, základný kurz pre získanie karty v rozsahu 140/280 hodín, alebo pravidelný výcvik v rozsahu 35 hodín.

Dňa 04.12.2023 otvárame nový kurz - pravidelný výcvik v Galante, prihlášky je potrebné podávať najneskôr do 02.12.2023 na dole uvedené kontakty. Trvanie kurzu v dňoch 4.-7.12.2023.

Dňa 09.12.2023 otvárame nový kurz - pravidelný výcvik v Galante. Kurz pokračuje v dňoch 10.12., 16.12. a 17.12. Prihlášky podávajte na nižšie uvedené kontakty, najneskôr do 7.12.2023.

Ak máte záujem o kurz KKV, prihlásiť sa môžete na skoleniekkv@gmail.com, alebo na tel. čísle 0904 466 405.

Školenie prebieha v našej učebni na Poštovej ulici v Galante.

Tešíme sa na Vás!