Ponúkame kurz pre získanie kvalifikačnej karty vodiča KKV, základný kurz pre získanie karty v rozsahu 140/280 hodín, alebo pravidelný výcvik v rozsahu 35 hodín.

-Dňa 11.03.2024 otvárame nový kurz - pravidelný výcvik v Galante, prihlášky je potrebné podávať najneskôr do 09.03.2024 na dole uvedené kontakty. Kurz prebieha v dňoch 11.3. - 14.3.

-Otvárame nový kurz, pravidelný výcvik KKV v Galante, trvanie kurzu v dňoch 4.3.2024-7.3.2024. Prihlášky podávajte na nižšie uvedené kontakty do 2.3.2024

-Otvárame nový kurz, pravidelný výcvik KKV v Galante, trvanie kurzu v dňoch 11.3.2024-14.3.2024. Prihlášky podávajte na nižšie uvedené kontakty najneskôr do 9.3.2024.

-Dňa 18.3.2024 otvárame nový kurz - pravidelný výcvik v Galante, pokračovanie kurzu v dňoch 19.3., 20.3., 22.3.2024. Prihlášky je potrebné podávať najneskôr do 16.3.2024 na dole uvedené kontakty.

-Dňa 13.4.2024 otvárame nový kurz - pravidelný výcvik v Galante, pokračovanie kurzu v dňoch 14.4., 20.4., 21.4.2024. Prihlášky je potrebné podávať najneskôr do 11.4.2024 na dole uvedené kontakty.

-Otvárame nový kurz, pravidelný výcvik KKV v Galante, trvanie kurzu v dňoch 15.4.2024-18.4.2024. Prihlášky podávajte na nižšie uvedené kontakty najneskôr do 13.4.2024.

Ak máte záujem o kurz KKV, prihlásiť sa môžete na skoleniekkv@gmail.com, alebo na tel. čísle 0904 466 405.

Školenie prebieha v našej učebni na Poštovej ulici v Galante.

Tešíme sa na Vás!