Ponúkame kurz pre získanie kvalifikačnej karty vodiča KKV, základný kurz pre získanie karty v rozsahu 140/280 hodín, alebo pravidelný výcvik v rozsahu 35 hodín.

-Otvárame nový kurz, pravidelný výcvik KKV v Galante, trvanie kurzu v dňoch 1.6., 2.6. a pokračuje 8.6., 9.6. Prihlášky podávajte na nižšie uvedené kontakty najneskôr do 30.5.2024.

-Ďalší kurz, pravidelný výcvik KKV v Galante bude prebiehať v dňoch 3.6., 4.6., 5.6. a 6.6. Prihlášky podávajte na nižšie uvedené kontakty najneskôr do 1.6. 2024

Ak máte záujem o kurz KKV, prihlásiť sa môžete na skoleniekkv@gmail.com, alebo na tel. čísle 0904 466 405.

Školenie prebieha v našej učebni na Poštovej ulici v Galante.

Tešíme sa na Vás!